Korespondencyjny Kurs Biblijny


IMG_0672

Z tekstami Pisma Świętego wierzący spotykają się w swoim życiu dość często. Słyszymy je uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii, przy udzielaniu sakramentów świętych, podczas sprawowania obrzędów religijnych, np. pogrzebu. Kontakt z tekstami Pisma Świętego jest niejednokrotnie trudny. Wprawdzie potrafimy powtórzyć kilka ważnych zdań o Piśmie Świętym, które zapamiętaliśmy z katechezy, kazań czy lektury książki religijnej, to jednak wielu zdaje się potwierdzać trudność zrozumienia czytanych czy słyszanych tekstów. Dlaczego tak się dzieje? – czytaj więcej

W poszukiwaniach religijnego rozumienia znaczenia tekstów Pisma Świętego z pomocą przychodzi organizowany przez jezuitów Korespondencyjny Kurs Biblijny.