Może nas zainteresować


Przedstawiamy propozycję książkowe, które mogą zainteresować uczestników Kursu Biblijnego.

 

ks1Doświadczenie przychodzącego do ludzi Boga domaga się od człowieka na miarę jego możliwości zgłębiania prawd, w które wierzy. Wysiłek taki jest wręcz niezbędny, bo bez dostępnej człowiekowi wiedzy o wyznawanej przez siebie wierze może ona ulegać degradacji i osłabieniu. Okazją do takiego trudu są obchodzone w całym Kościele: Rok Miłosierdzia i przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, a w naszej Ojczyźnie także jubileusz chrztu Polski. Wydają się być one dobrą okazją ku temu, by po raz kolejny pochylić się nad treściami wiary, którą wyznajemy i do której się przyznajemy.

Przygotowany podręcznik życia chrześcijańskiego niesie pomoc w myśleniu o tym, czym jest chrześcijaństwo i co znaczy być chrześcijaninem dzisiaj. Przybliża on tematy ważne dla dojrzewania w wierze. Zostały w nim wyjaśnione różnice między działaniem Boga, który nieustannie okazuje człowiekowi miłość, a działaniem człowieka, który często Bogu nie ufa i próbuje nadawać sens swojemu życiu na własną rękę. Na tym poziomie zaczyna się krystalizować moralność ludzkich czynów. Pominięcie go rodzi niebezpieczeństwo kojarzenia chrześcijaństwa tylko z aspektem moralnym codziennego życia. Autorzy „podręcznika” pragną pokazać, że chrześcijaninem jest się właśnie na drodze zaufania Bogu i Jego słowom przekazanym na kartach Pisma Świętego i poprzez Tradycję wiary Kościoła.

 

ks1Świat się zmienia. Żyjemy w czasach, w których uczenie się, rozwój, zdobywanie nowych kompetencji oraz przekwalifikowanie się staje się oczywistością i nie powinno ustać wraz z ukończeniem szkoły i studiów. Człowiek dorosły XXI wieku żyje w erze informacji i nastawiony jest na zdobywanie wciąż nowej wiedzy, umiejętności i postaw. Również rozwój duchowy oraz edukacja religijna nie mogą zatem zakończyć się na etapie kształcenia szkolnego, ale powinny trwać przez całe życie.

Książka Między ignorancją a eksperckością zachęca do nieustawania na drodze „odkrywania prawdy o Bogu i relacjach człowieka z nim”. Autorzy publikacji uczą w niej, że to człowiek dorosły jest głównym odbiorcą katechizacji i udowadniają to założenie poprzez prezentację owoców jakie w ciągu 20 lat przyniosła praca z osobami dorosłymi metodą Kursu Biblijnego.

Omawiana pozycja książkowa przeznaczona jest szczególnie dla osób zajmujących się formacją osób dorosłych (duszpasterzy, animatorów małych grup, liderów wspólnot), a także dla tych, którzy pragną „pójść dalej” w zakresie edukacji religijnej i zdobyć nową wiedzę i umiejętności.

 

ks2Rozprawa znakomicie łączy tę myśl i praktykę współczesnej humanistyki, która wyrasta na podłożu andragogiki, pedagogiki religii, jak i teologii. Odwołanie się przez Autorkę do fenomenu synergii jest tego najlepszym dowodem, gdyż stanowi ono jedno z podstawowych pojęć w pedagogice i psychologii humanistycznej. Kształcenie korespondencyjne, które w analizowanym przypadku dotyczy Korespondencyjnego Kursu Biblijnego, należy bowiem do tych form edukacji dorosłych, które – jak mogłoby się wydawać – nie powinno sprzyjać formacji duchowej. Dzięki przeprowadzonym badaniom otrzymujemy wiarygodną odpowiedź, gdyż wynikającą z autentycznego zainteresowania tak uczestników KKB, jak i samej badaczki, nie tylko na tę wątpliwość, ale także na pytanie, czy i w jakim zakresie osobom zanurzonym w ponowoczesny świat potrzebna jest wiedza religijna i jak mogli ją już w nim spożytkować?
Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Bogusława Śliwerskiego.

Przyglądając się moderacyjnemu i synergicznemu kształtowaniu ludzkiej dorosłości, nasza Autorka buduje zatem modele realizacji zadań dorosłości z udziałem wiedzy religijnej. Modele te mają być swego rodzaju ilustracją pozwalającą uwzględnić zróżnicowane rodzaje oddziaływań. Etykietując modele, korzysta z interesujących metafor. Są one interesującą własną propozycją Autorki
Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Andrzeja Potockiego OP

 

ks3Książka jest oryginalnym dorobkiem autorskim opracowanym na podstawie obszernej literatury oraz badań empirycznych. Oryginalność jej zasadza się w podjiętej problematyce, jaką jest przedstawienie sposobu i sensu wspomagania ludzi dorosłych poddających refleksji swoje życie, poprzez udział w Korespondencyjnym Kursie Biblijnym. (…) W książce pokazane jest, że edukacyjne wspomaganie ludzi jest zjawiskiem dającym się ująć w różnych perspektywach, że możliwe jest dzięki zaangażowanemu studiowaniu bardzo trudnych tekstów i korzystaniu ze specyficznego rodzaju wiedzy. Jest to wiedza płynąca z Biblii, a więc dzieła o szczególnym znaczeniu i napisanego w sposób szczególny.
Z recenzji prof. dr hab. Alicji Kargulowej

 

ks4Przed Bogiem niczego nie ukryjemy. Nie musimy „upiększać” historii naszego życia. Paradoksalnie to, co najbardziej nas boli i niepokoi sumienie, może być okazją do większego obdarowania łaską. To co trudne może stawać się modlitwą błagalną o uzdrowienie, o pokój serca, o umiejętność przebaczenia.

Bóg pragnie, byśmy budowali wspaniałą katedrę naszego życia. My też mamy stawać się świątynią Boga, mamy być „miejscem”, do którego ludzie chętnie przychodzą, by odnaleźć pokój.

W książce Miłosierdzie ostatnim słowem Boga pragnąłem ukazać działanie Boga pełnego dobroci i zmiłowania w życiu człowieka doświadczającego różnych przeciwności i prób. To w sytuacjach granicznych przychodzi do człowieka Jezus i mówi: „Nie lękaj się, Ja jestem z tobą”. Jeżeli sami doświadczymy pocieszenia od Zbawiciela, będziemy umieli pocieszać innych. Miejmy wszyscy „wyobraźnię miłosierdzia”…

 

ks5Katechizm dla dorosłych zawiera syntezę wiary katolickiej i omawia najistotniejsze jej elementy. Pierwsze rozdziały poświęcone są kolejnym artykułom wyznania wiary, następne – misterium paschalnemu oraz sakramentom. Ostatnie dotyczą różnych aspektów życia chrześcijańskiego: powołania, przykazań i modlitwy, w tym szczególnej roli siedmiu próśb, jakie składają się na Modlitwę Pańską.

Książka zawiera liczne odwołania do Katechizmu Kościoła Katolickiego i odsyłacze do Pisma Świętego.