Korespondencyjny Kurs Biblijny

Z tekstami Pisma Świętego wierzący spotykają się w swoim życiu dość często. Słyszymy je uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii, przy udzielaniu sakramentów świętych, podczas sprawowania obrzędów religijnych, np. pogrzebu. Kontakt z tekstami Pisma Świętego jest niejednokrotnie trudny. Wprawdzie potrafimy powtórzyć kilka ważnych zdań o Piśmie Świętym, które zapamiętaliśmy z katechezy, kazań czy lektury książki religijnej, to jednak wielu zdaje się potwierdzać trudność zrozumienia czytanych czy słyszanych tekstów. Dlaczego tak się dzieje?

Uczestnikiem Korespondencyjnego Kursu Biblijnego może być każdy zainteresowany Pismem św. Chętnym nie stawia się żadnych ograniczeń, np. wiek, wykształcenie itp. Praca uczestników Korespondencyjnego Kursu Biblijnego polega na czytaniu wskazywanych w materiałach kursu ksiąg Pisma św. Całość Korespondencyjnego Kursu Biblijnego można podzielić na pięć części. W każdej z nich czytamy księgi Pisma św. oraz zajmujemy się odkrywaniem ich religijnej treści.

Na kurs można się zapisać wysyłając do nas zgłoszenie listowe lub internetowe.

Początkowo myślałem jedynie o skompletowaniu całości materiałów (zeszytów) do osobistej biblioteczki. Zachęcony słowem wstępnym zamieszczonym w zeszytach, nieskrępowany czasem ani innymi formalnymi ograniczeniami, przystąpiłem do systematycznych rozważań nad księgami Nowego i Starego Testamentu. Uczestnicząc wcześniej w ruchach i wspólnotach religijnych, w spotkaniach formacyjnych Dzieła Biblijnego, miałem już niejednokrotnie sposobność poznawać i żyć Słowem Bożym. Korespondencyjny Kurs Biblijny stał się więc doskonałą okazją, abym pogłębiał znajomość Słowa Bożego.