Kontakt

Dodatkowe informacje można otrzymać pisząc do nas:

Zbigniew Marek SJ
ul. Zaskale 1
30-250 Kraków
„Kurs Biblijny”

e-mail: [email protected]

W przypadku kontaktowania się drogą listowną organizatorzy proszą o dołączenie koperty z podanym adresem zwrotnym i naklejonym znaczkiem pocztowym.