Kwestionariusz 1

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Biblia ma do zaoferowania coś, czego nie jest w stanie przekazać nikt inny. Chodzi o: (6 pkt.)

  2. Stary testament obejmuje …… ksiąg
  Nowy testament obejmuje …… ksiąg
  (4 pkt.)

  3. Najważniejszymi wydarzeniami historycznymi życia Jezusa są: (5 pkt.)

  4. Trzema najbardziej jednoczącymi Żydów elementami w czasach Jezusa były: (5 pkt.)

  5. Pisma ……… tworzą jedność. Kościół widzi w Nowym Przymierzu………..(6 pkt.)

  6. Kolejność Ewangelii według czasu ich powstania:(4 pkt.)

  7. Cztery etapy powstania Ewangelii:(4 pkt.)

  8. Ewangelie skupiają się na:(5 pkt.)

  9. Mt i Łk korzystali z następujących źródeł:(5 pkt.)

  10. Pod pojęciem natchnienia Pisma św. rozumiemy:(5 pkt.)

  11. Nieomylność Biblii dotyczy:(5 pkt.)

  12. Treścią ksiąg pisma św. NT jest:(5 pkt.)

  13. Co znaczy, że Pismo św. jest księgą Kościoła?(5 pkt.)