Kwestionariusz 1

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer korespondencyjny

1. Biblia ma do zaoferowania coś, czego nie jest w stanie przekazać nikt inny. Chodzi o: (6 pkt.)

2. Stary testament obejmuje …… ksiąg
Nowy testament obejmuje …… ksiąg
(4 pkt.)

3. Najważniejszymi wydarzeniami historycznymi życia Jezusa są: (5 pkt.)

4. Trzema najbardziej jednoczącymi Żydów elementami w czasach Jezusa były: (5 pkt.)

5. Pisma ……… tworzą jedność. Kościół widzi w Nowym Przymierzu………..(6 pkt.)

6. Kolejność Ewangelii według czasu ich powstania:(4 pkt.)

7. Cztery etapy powstania Ewangelii:(4 pkt.)

8. Ewangelie skupiają się na:(5 pkt.)

9. Mt i Łk korzystali z następujących źródeł:(5 pkt.)

10. Pod pojęciem natchnienia Pisma św. rozumiemy:(5 pkt.)

11. Nieomylność Biblii dotyczy:(5 pkt.)

12. Treścią ksiąg pisma św. NT jest:(5 pkt.)

13. Co znaczy, że Pismo św. jest księgą Kościoła?(5 pkt.)