Kwestionariusz 10

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer korespondencyjny

1. W jakim okresie i w jakich okolicznościach została założona gmina w Koryncie?(4 pkt.)

2. Co możemy powiedzieć o życiu gminy w Koryncie?(6 pkt.)

3. Wśród okoliczności powstawania listów do Koryntian należy wymienić:(4 pkt.)

4. Troska Pawła, którą znajdujemy w listach do Koryntian, dotyczy:(6 pkt.)

5. Jakie problemy porusza 2 Kor:(6 pkt.)

6. Podstawą moralności chrześcijańskiej wg listów do Koryntian jest:(4 pkt.)

7. Małżeństwo w rozumieniu Pawła ma być:(4 pkt.)

8. W swej działalności apostolskiej Paweł odwołuje się:(4 pkt.)

9. „Niegodne przyjmowanie Ciała i Krwi Chrystusa” znaczy dla Pawła:(4 pkt.)

10. Kiedy można mówić o charyzmatach i czemu mają one służyć?(4 pkt.)

11. Jakie jest uzasadnienie miłości chrześcijańskiej?(4 pkt.)

12. Jak należy rozumieć wypowiedzi Pawła o kobiecie w 1 Kor:(2 pkt.)

13. Pawłowe nauczanie o zmartwychwstaniu dotyczy?(6 pkt.)

14. Jakie znaczenie posiada działanie apostoła, o którym mowa w 2 Kor 8-9:(6 pkt.)