Kwestionariusz 10

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. W jakim okresie i w jakich okolicznościach została założona gmina w Koryncie?(4 pkt.)

  2. Co możemy powiedzieć o życiu gminy w Koryncie?(6 pkt.)

  3. Wśród okoliczności powstawania listów do Koryntian należy wymienić:(4 pkt.)

  4. Troska Pawła, którą znajdujemy w listach do Koryntian, dotyczy:(6 pkt.)

  5. Jakie problemy porusza 2 Kor:(6 pkt.)

  6. Podstawą moralności chrześcijańskiej wg listów do Koryntian jest:(4 pkt.)

  7. Małżeństwo w rozumieniu Pawła ma być:(4 pkt.)

  8. W swej działalności apostolskiej Paweł odwołuje się:(4 pkt.)

  9. „Niegodne przyjmowanie Ciała i Krwi Chrystusa” znaczy dla Pawła:(4 pkt.)

  10. Kiedy można mówić o charyzmatach i czemu mają one służyć?(4 pkt.)

  11. Jakie jest uzasadnienie miłości chrześcijańskiej?(4 pkt.)

  12. Jak należy rozumieć wypowiedzi Pawła o kobiecie w 1 Kor:(2 pkt.)

  13. Pawłowe nauczanie o zmartwychwstaniu dotyczy?(6 pkt.)

  14. Jakie znaczenie posiada działanie apostoła, o którym mowa w 2 Kor 8-9:(6 pkt.)