Kwestionariusz 11

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Określenie - pisma pseudonimowe oznacza:(4 pkt.)

  2. List do Kolosan miał za zadanie:(5 pkt.)

  3. Czemu w listach służyło wymienianie osób po imieniu:(4 pkt.)

  4. Treść orędzia zbawczego w perykopach - Kol 1, 15-20 oraz Ef 1, 3-14 - dotyczy:(6 pkt.)

  5. Jakie jest znaczenie Pawła w Listach do Kolosan i Efezjan? (5 pkt.)

  6. List do Efezjan miał za zadanie:(5 pkt.)

  7. Podział Listu do Efezjan na dwie części służy:(5 pkt.)

  8. „Kościół” dla pierwotnych gmin chrześcijańskich oznaczał:(6 pkt.)

  9. „Tematy podjęte w Ef 2, 11-22 to:(6 pkt.)

  10. Jakie zalecenia chrześcijańskiego życia odnajdujemy w Ef 4, 17-24:(5 pkt.)

  11. Tzw. „zasady życia domowego” dotyczą:(4 pkt.)

  12. O jakich wydarzeniach jest mowa w 2 Tes i jak należy je wyjaśniać? (4 pkt.)

  13. Zwycięstwo Chrystusa nad antychrystem w 2 Tes złączone zostało z:(5 pkt.)