Kwestionariusz 11

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer korespondencyjny

1. Określenie - pisma pseudonimowe oznacza:(4 pkt.)

2. List do Kolosan miał za zadanie:(5 pkt.)

3. Czemu w listach służyło wymienianie osób po imieniu:(4 pkt.)

4. Treść orędzia zbawczego w perykopach - Kol 1, 15-20 oraz Ef 1, 3-14 - dotyczy:(6 pkt.)

5. Jakie jest znaczenie Pawła w Listach do Kolosan i Efezjan? (5 pkt.)

6. List do Efezjan miał za zadanie:(5 pkt.)

7. Podział Listu do Efezjan na dwie części służy:(5 pkt.)

8. „Kościół” dla pierwotnych gmin chrześcijańskich oznaczał:(6 pkt.)

9. „Tematy podjęte w Ef 2, 11-22 to:(6 pkt.)

10. Jakie zalecenia chrześcijańskiego życia odnajdujemy w Ef 4, 17-24:(5 pkt.)

11. Tzw. „zasady życia domowego” dotyczą:(4 pkt.)

12. O jakich wydarzeniach jest mowa w 2 Tes i jak należy je wyjaśniać? (4 pkt.)

13. Zwycięstwo Chrystusa nad antychrystem w 2 Tes złączone zostało z:(5 pkt.)