Kwestionariusz 12

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Jakie było zadanie listów pasterskich?(4 pkt.)

  2. Czego dotyczy treść listów pasterskich?(4 pkt.)

  3. Czego dotyczy wezwanie do zachowania czystości wiary z Pierwszego Listu do Tymoteusza?(5 pkt.)

  4. Być świadkiem wiary według Pierwszego Listu do Tymoteusza oznacza…(4 pkt.)

  5. Zagrożenia stojące przed Kościołem według Drugiego Listu do Tymoteusza dotyczą…(4 pkt.)

  6. Działalność Kościoła według Drugiego Listu do Tymoteusza winna zmierzać do…(4 pkt.)

  7. Celem życia chrześcijańskiego według Listu do Tytusa jest…(5 pkt.)

  8. Motywy postępowania wierzących według Listu do Tytusa, to:(5 pkt.)

  9. List do Hebrajczyków miał za zadanie…(4 pkt.)

  10. W Liście do Hebrajczyków Jezus Chrystus pełni rolę…(5 pkt.)

  11. Niebo w Liście do Hebrajczyków oznacza…(5 pkt.)

  12. Wierzący według Listu do Hebrajczyków dzięki Jezusowi Chrystusowi stali się…(5 pkt.)

  13. Nadany Chrystusowi w Liście do Hebrajczyków tytuł arcykapłana oznacza…(5 pkt.)

  14. Wiara dla autora Listu do Hebrajczyków oznacza…(4 pkt.)