Kwestionariusz 13

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Dlaczego siedem listów Nowego Testamentu nazwano „listami katolickimi”?(4 pkt.)

  2. Czemu miał służyć List św. Jakuba?(4 pkt.)

  3. Jak należy wyjaśniać zależność zachodzącą pomiędzy wiarą i uczynkami?(5 pkt.)

  4. Wspólna dla wszystkich trzech Listów św. Jana jest…(5 pkt.)

  5. Co w Pierwszym Liście św. Jana znaczą pojęcia: „świat”, „zło”, „ciało”?(5 pkt.)

  6. Jakich wartości broni autor Pierwszego Listu św. Jana?(4 pkt.)

  7. „Trwać w nauce Chrystusa” to według Drugiego Listu św. Jana…(4 pkt.)

  8. Według Trzeciego Listu św. Jana poważnym zagrożeniem dla wiary jest…(4 pkt.)

  9. Godność człowieka według Pierwszego Listu św. Piotra polega na…(5 pkt.)

  10. Wiara w Chrystusa według Pierwszego Listu św. Piotra sprawia…(5 pkt.)

  11. Według Drugiego Listu św. Piotra Chrystus jest dla wierzących…(5 pkt.)

  12. Jak należy wyjaśnić tekst 2 P 3, 1-16?(5 pkt.)

  13. Rzeczywistość zbawienia według Listu św. Judy domaga się…(4 pkt.)

  14. Wystąpienia przeciw fałszywym nauczycielom w Drugim Liście św. Piotra i Liście św. Judy wskazują na…(5 pkt.)