Kwestionariusz 14

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Apokalipsa św. Jana jest wyrazem…(5 pkt.)

  2. Literatura apokaliptyczna jest wyrazem…(5 pkt.)

  3. Jakie są różnice między Apokalipsą św. Jana a innymi pismami apokaliptycznymi?(5 pkt.)

  4. Zasadniczą treścią Apokalipsy św. Jana jest…(5 pkt.)

  5. Niezbędnymi warunkami przy interpretacji Apokalipsy św. Jana są…(5 pkt.)

  6. Stosowane w Apokalipsie obrazy i liczby mają za zadanie…(5 pkt.)

  7. Treścią listu do siedmiu Kościołów jest…(5 pkt.)

  8. Według Apokalipsy 1-3 motywami, dla których należy trwać przy Chrystusie, są…(5 pkt.)

  9. Sens ludzkich cierpień według Apokalipsy zawiera się w…(5 pkt.)

  10. Walka Niewiasty ze smokiem wyraża…(5 pkt.)

  11. Plagi i inne nieszczęścia spadające na ludzi oznaczają w Apokalipsie…(4 pkt.)

  12. Rzeczywistość zbawienia Apokalipsa określa jako(4 pkt.)

  13. Treścią zbawczego orędzia w Apokalipsie jest…(6 pkt.)