Kwestionariusz 14

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer korespondencyjny

1. Apokalipsa św. Jana jest wyrazem…(5 pkt.)

2. Literatura apokaliptyczna jest wyrazem…(5 pkt.)

3. Jakie są różnice między Apokalipsą św. Jana a innymi pismami apokaliptycznymi?(5 pkt.)

4. Zasadniczą treścią Apokalipsy św. Jana jest…(5 pkt.)

5. Niezbędnymi warunkami przy interpretacji Apokalipsy św. Jana są…(5 pkt.)

6. Stosowane w Apokalipsie obrazy i liczby mają za zadanie…(5 pkt.)

7. Treścią listu do siedmiu Kościołów jest…(5 pkt.)

8. Według Apokalipsy 1-3 motywami, dla których należy trwać przy Chrystusie, są…(5 pkt.)

9. Sens ludzkich cierpień według Apokalipsy zawiera się w…(5 pkt.)

10. Walka Niewiasty ze smokiem wyraża…(5 pkt.)

11. Plagi i inne nieszczęścia spadające na ludzi oznaczają w Apokalipsie…(4 pkt.)

12. Rzeczywistość zbawienia Apokalipsa określa jako(4 pkt.)

13. Treścią zbawczego orędzia w Apokalipsie jest…(6 pkt.)