Kwestionariusz 15

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. W księgach Pisma Świętego należy się doszukiwać...(5 pkt.)

  2. Wiodącą myślą ksiąg Starego Testamentu jest...(4 pkt.)

  3. Księgi Starego Testamentu odróżniają się od ksiąg Nowego przede wszystkim...(5 pkt.)

  4. Mówiąc o powstawaniu ksiąg Starego Testamentu, należy zwracać uwagę na...(5 pkt.)

  5. Opowiadaniom dziejów Izraela na kartach Starego Testamentu towarzyszy...(6 pkt.)

  6. Przy badaniu procesu powstawania ksiąg Starego Testamentu nie można pominąć...(5 pkt.)

  7. Jakie przekazy (tradycje) kształtowały powstawanie ksiąg Starego Testamentu?(4 pkt.)

  8. Czy można łączyć kształtowanie się kanonu ksiąg Starego Testamentu z jakimś okresem?(5 pkt.)

  9. Przy lekturze ksiąg Pisma Świętego (Starego i Nowego Testamentu) należy wyróżniać następujące elementy…(7 pkt.)

  10. Za istotę natchnienia Bożego w Piśmie Świętym uważa się…(7 pkt.)

  11. Jak Biblia przekazuje tajemnicę Boga?(6 pkt.)

  12. W jaki sposób Biblia ukazuje człowieka?(5 pkt.)