Kwestionariusz 16

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer korespondencyjny

1. Jak należy rozumieć opowiadane na kartach Starego Testamentu dzieje Izraela?(5 pkt.)

2. Kim są patriarchowie i co przemawia za ich historycznością?(4 pkt.)

3. Jakie znaczenie dla Biblii posiada historyczność patriarchów?(5 pkt.)

4. Czego należy się doszukiwać w biblijnych opowiadaniach o Izraelitach stopniowo organizujących się w naród?(5 pkt.)

5. Czego dowodzi zestawienie dokumentów pozabiblijnych z biblijnymi opowiadaniami o patriarchach i ich dziejach?(5 pkt.)

6. Jaką rolę Biblia przypisuje Abrahamowi i innym patriarchom?(5 pkt.)

7. Jakie znaczenie Stary Testament przypisuje Mojżeszowi?(5 pkt.)

8. Co historyczne badania mogą nam powiedzieć o wyjściu Izraelitów z Egiptu?(5 pkt.)

9. Jakie znaczenie miała wędrówka Izraelitów przez pustynię i przymierze zawarte na Synaju?(5 pkt.)

10. Rola i zadania spełniane w historii Izraela przez sędziów, to…(5 pkt.)

11. Na czym polegało zagrożenie związane z dążeniem Izraelitów do posiadania króla?(5 pkt.)

12. Utrata państwowości tłumaczona jest na kartach Pisma Świętego Starego Testamentu jako…(5 pkt.)

13. Działalność proroków dotyczyła…(5 pkt.)