Kwestionariusz 16

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Jak należy rozumieć opowiadane na kartach Starego Testamentu dzieje Izraela?(5 pkt.)

  2. Kim są patriarchowie i co przemawia za ich historycznością?(4 pkt.)

  3. Jakie znaczenie dla Biblii posiada historyczność patriarchów?(5 pkt.)

  4. Czego należy się doszukiwać w biblijnych opowiadaniach o Izraelitach stopniowo organizujących się w naród?(5 pkt.)

  5. Czego dowodzi zestawienie dokumentów pozabiblijnych z biblijnymi opowiadaniami o patriarchach i ich dziejach?(5 pkt.)

  6. Jaką rolę Biblia przypisuje Abrahamowi i innym patriarchom?(5 pkt.)

  7. Jakie znaczenie Stary Testament przypisuje Mojżeszowi?(5 pkt.)

  8. Co historyczne badania mogą nam powiedzieć o wyjściu Izraelitów z Egiptu?(5 pkt.)

  9. Jakie znaczenie miała wędrówka Izraelitów przez pustynię i przymierze zawarte na Synaju?(5 pkt.)

  10. Rola i zadania spełniane w historii Izraela przez sędziów, to…(5 pkt.)

  11. Na czym polegało zagrożenie związane z dążeniem Izraelitów do posiadania króla?(5 pkt.)

  12. Utrata państwowości tłumaczona jest na kartach Pisma Świętego Starego Testamentu jako…(5 pkt.)

  13. Działalność proroków dotyczyła…(5 pkt.)