Kwestionariusz 17

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Jakie przykłady wskazują na wielość tradycji, z których powstał Pięcioksiąg?(4 pkt.)

  2. Co cechuje tradycję jahwistyczną?(4 pkt.)

  3. Co cechuje tradycję elohistyczną?(4 pkt.)

  4. Co znaczy, że prehistoria biblijna posiada religijny charakter?(5 pkt.)

  5. Tekst Rdz 2, 4 – 2, 25 przekazuje…(5 pkt.)

  6. Co w opowiadaniach o grzechu (Rdz 3) symbolizuje: a) drzewo życia; b) drzewo poznania; c) wąż; d) bycie nagim; e) cheruby.(6 pkt.)

  7. Według Rdz 3 istota grzechu polega na…(6 pkt.)

  8. W opowiadaniu o Kainie i Ablu za najważniejsze należy uznać…(6 pkt.)

  9. Biblijne opowiadanie o potopie przekazuje…(5 pkt.)

  10. Tekst Rdz 9, 1-17 przekazuje prawdę:(5 pkt.)

  11. Skąd jahwista zaczerpnął materiał do opowieści o budowie wieży Babel?(4 pkt.)

  12. Tekst Rdz 11, 5 wyraża…(5 pkt.)

  13. Religijne posłannictwo Rdz 11, 1-9 dotyczy…(5 pkt.)