Kwestionariusz 19

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer korespondencyjny

1. Czego należy szukać w biblijnych relacjach o dziejach narodu izraelskiego?(4 pkt.)

2. Jak wyjaśniany jest problem autorstwa Pięcioksięgu Mojżesza?(4 pkt.)

3. Zasadnicze tematy Ksiąg Wyjścia i Liczb dotyczą: a) b) c) d) e)(5 pkt.)

4. Jakie znaczenie (religijne) mogła mieć izolacja Izraelitów według Księgi Wyjścia od innych ludów?(5 pkt.)

5. W zakres wydarzeń określanych ,,exodusem” wchodzą:(4 pkt.)

6. Dla tożsamości narodowej i religijnej Izraela „exodus” oznaczał:(4 pkt.)

7. Jaką rolę przypisuje Księga Wyjścia faraonowi?(5 pkt.)

8. Opowiadania o Mojżeszu mają służyć ...(5 pkt.)

9. Co charakteryzuje mówienie o Bogu w Księdze Wyjścia?(6 pkt.)

10. Co znaczy dla chrześcijanina imię Boga: Jahwe?(6 pkt.)

11. Religijny sens opowiadań o plagach wskazuje na ...(6 pkt.)

12. Jak dzisiaj doświadczamy „wielkich dzieł Boga”?(5 pkt.)

13. Chrześcijańskie świętowanie Paschy zawiera się w:(5 pkt.)