Kwestionariusz 19

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Czego należy szukać w biblijnych relacjach o dziejach narodu izraelskiego?(4 pkt.)

  2. Jak wyjaśniany jest problem autorstwa Pięcioksięgu Mojżesza?(4 pkt.)

  3. Zasadnicze tematy Ksiąg Wyjścia i Liczb dotyczą: a) b) c) d) e)(5 pkt.)

  4. Jakie znaczenie (religijne) mogła mieć izolacja Izraelitów według Księgi Wyjścia od innych ludów?(5 pkt.)

  5. W zakres wydarzeń określanych ,,exodusem” wchodzą:(4 pkt.)

  6. Dla tożsamości narodowej i religijnej Izraela „exodus” oznaczał:(4 pkt.)

  7. Jaką rolę przypisuje Księga Wyjścia faraonowi?(5 pkt.)

  8. Opowiadania o Mojżeszu mają służyć ...(5 pkt.)

  9. Co charakteryzuje mówienie o Bogu w Księdze Wyjścia?(6 pkt.)

  10. Co znaczy dla chrześcijanina imię Boga: Jahwe?(6 pkt.)

  11. Religijny sens opowiadań o plagach wskazuje na ...(6 pkt.)

  12. Jak dzisiaj doświadczamy „wielkich dzieł Boga”?(5 pkt.)

  13. Chrześcijańskie świętowanie Paschy zawiera się w:(5 pkt.)