Kwestionariusz 2

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Marek ewangelista napisał swoją Ewangelię dla... (3 pkt.)

  2. Przy pisaniu Ewangelii św. Marek korzystał z następujących źródeł:(7 pkt.)

  3. Przyjmuje się, że Ewangelia św. Marka powstała około roku...(5 pkt.)

  4. Św. Marek oraz pozostali synoptycy stosują trzy- względnie czteroczęściowy schemat opowiadań o publicznej działalności Jezusa:(3 pkt.)

  5. Motyw napisania Ewangelii przez św. Marka można streścić:(5 pkt.)

  6. Jan Chrzciciel jest ukazany w Ewangelii św. Marka jako...(3 pkt.)

  7. Czym powinni wyróżniać się chrześcijanie wg Mk 1,16-20?(3 pkt.)

  8. Co oznacza fragment Ewangelii św. Marka 2,23-3,6?(5 pkt.)

  9. Pojęcie „królestwo Boże" oznacza:(5 pkt.)

  10. Jakie ma znaczenie przypowieść o zasiewie i ziarnku gorczycy?(5 pkt.)

  11. W przypadku opowiadań o cudach nie chodzi o ... lecz o ...(5 pkt.)

  12. Mk 5,1-20 zawiera podwójne Orędzie. Czego ono dotyczy?(5 pkt.)

  13. Co zawiera nauka Jezusa przekazana w Mk 7,14-23?(5 pkt.)

  14. Perykopa o nakarmieniu pięciu tysięcy (Mk 6,32-44) przedstawia Jezusa jako:(5 pkt.)

  15. Proszę wyjaśnić fragment Mk 7,31-7:(5 pkt.)