Kwestionariusz 20

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Wspólną treścią ksiąg: Wyjścia. Kapłańskiej i Liczb jest(6 pkt.)

  2. Jaki znaczenie nadano w Pięcioksięgu opowiadanej tam historii?(5 pkt.)

  3. Czym tłumaczyć różnice występujące w opowiadaniach tych samych wydarzeń na kartach Pięcioksięgu, a także innych ksiąg Starego Testamentu?(5 pkt.)

  4. Opowiadane na kartach ST wydarzenia z dziejów Izraela służą?(4 pkt.)

  5. Jak wyjaśniać przytaczanie w księgach ST słów Boga?(5 pkt.)

  6. Co wyraża biblijne opowiadanie o pobycie Izraelitów na pustyni?(4 pkt.)

  7. Zawarte na Synaju Przymierze wyraża:(4 pkt.)

  8. Religijne znaczenie Dekalogu polega na uznaniu(5 pkt.)

  9. Grzech sporządzenia na pustyni złotego cielca polegał na(5 pkt.)

  10. Zawarte w Pięcioksięgu obrazy i porównania mówiące o obecności Boga pośród swego ludu zmierzają do(6 pkt.)

  11. Czemu mają służyć podane w Pięcioksięgu przepisy prawne?(5 pkt.)

  12. Przed czym miały chronić Izraelitów przepisy dotyczące „czystości”?(5 pkt.)

  13. Czego należy doszukiwać się w biblijnych opowiadaniach o znakach (cudach)?(5 pkt.)