Kwestionariusz 20

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer korespondencyjny

1. Wspólną treścią ksiąg: Wyjścia. Kapłańskiej i Liczb jest(6 pkt.)

2. Jaki znaczenie nadano w Pięcioksięgu opowiadanej tam historii?(5 pkt.)

3. Czym tłumaczyć różnice występujące w opowiadaniach tych samych wydarzeń na kartach Pięcioksięgu, a także innych ksiąg Starego Testamentu?(5 pkt.)

4. Opowiadane na kartach ST wydarzenia z dziejów Izraela służą?(4 pkt.)

5. Jak wyjaśniać przytaczanie w księgach ST słów Boga?(5 pkt.)

6. Co wyraża biblijne opowiadanie o pobycie Izraelitów na pustyni?(4 pkt.)

7. Zawarte na Synaju Przymierze wyraża:(4 pkt.)

8. Religijne znaczenie Dekalogu polega na uznaniu(5 pkt.)

9. Grzech sporządzenia na pustyni złotego cielca polegał na(5 pkt.)

10. Zawarte w Pięcioksięgu obrazy i porównania mówiące o obecności Boga pośród swego ludu zmierzają do(6 pkt.)

11. Czemu mają służyć podane w Pięcioksięgu przepisy prawne?(5 pkt.)

12. Przed czym miały chronić Izraelitów przepisy dotyczące „czystości”?(5 pkt.)

13. Czego należy doszukiwać się w biblijnych opowiadaniach o znakach (cudach)?(5 pkt.)