Kwestionariusz 21

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Księgę Powtórzonego Prawa charakteryzuje(5 pkt.)

  2. Podstawowym pragnieniem autora Księgi Powtórzonego Prawa było doprowadzenie do(4 pkt.)

  3. Dzieje Izraela w Księdze Powtórzonego Prawa wyjaśniane są w świetle ...(5 pkt.)

  4. W Księdze Powtórzonego Prawa napotykamy na odwoływanie się do znaczących w dziejach Izraela osób. Dlaczego?(5 pkt.)

  5. Jaką rolę w dziejach Izraela wg Księgi Powtórzonego Prawa pełni Bóg?(4 pkt.)

  6. Jaki jest cel wspominania w Księdze Powtórzonego Prawa o „szemraniu” Izraelitów?(4 pkt.)

  7. Jakimi tytułami obdarowuje Mojżesza Księga Powtórzonego Prawa?(5 pkt.)

  8. Zdobycie przez Izraelitów kraju Kanaan oznacza wg Księgi Powtórzonego Prawa ...(5 pkt.)

  9. Opowiadania o toczonych przez Izraelitów ludobójczych wojnach należy wyjaśniać, jako ...(5 pkt.)

  10. Bóg wg Księgi Powtórzonego Prawa to:(5 pkt.)

  11. Przymierze w dziejach Izraela stanowiło ...(4 pkt.)

  12. Dekalog jest wg Księgi Powtórzonego Prawa wyrazem ...(5 pkt.)

  13. Przywoływanie Dekalogu miało wg Księgi Powtórzonego Prawa ułatwiać Izraelitom ...(4 pkt.)

  14. Kult Izraelitów oddawany Bogu-Jahwe miał ...(4 pkt.)