Kwestionariusz 22

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Charakterystyczną cechą ksiąg tzw. historycznych jest:(4 pkt.)

  2. Troska autorów natchnionych, jaka przenika księgi historyczne, dotyczy:(4 pkt.)

  3. Jak można określić doświadczenia Izraelitów wkraczających do ziemi obiecanej?(5 pkt.)

  4. Myśl przewodnia opowiadań o zdobyciu przez Izraelitów ziemi Kanaan dotyczy: a) b) c) d) e) f)(6 pkt.)

  5. Treścią religijną rozdziału 24 Księgi Jozuego jest:(5 pkt.)

  6. Zbawcze posłanie Księgi Jozuego wyraża:(5 pkt.)

  7. Objęcie przez Izraelitów kraju oznacza w Biblii:(5 pkt.)

  8. Istota pełnionej przez sędziów funkcji miała polegać na:(5 pkt.)

  9. Posłaniem Księgi Sędziów jest:(4 pkt.)

  10. Treść przesłania zawartego w Sdz 6-9 sformułować można:(6 pkt.)

  11. Jaki sens zawiera tekst l Sm 3?(5 pkt.)

  12. Religijna treść tekstu 1 Sm 15 zawiera:(4 pkt.)

  13. Biblijne opowiadania o wojnach wyrażają:(6 pkt.)