Kwestionariusz 23

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer korespondencyjny

1. Religijne posłannictwo Dawida polega na:(5 pkt.)

2. Religijne znaczenie namaszczenia to:(4 pkt.)

3. Zamiarem autora natchnionego przez przytaczanie budujących opowiadań o czynach Dawida było:(4 pkt.)

4. Dążenia, by z Jerozolimy uczynić stolicę państwa, miały:(5 pkt.)

5. Księgi Samuela przybliżają tajemnicę Boga przez:(6 pkt.)

6. Obietnice Boga o trwałości tronu Dawida w rzeczywistości dotyczą:(6 pkt.)

7. Opowiadania zawarte na kartach Pisma św.o grzechu ludzi wyniesionych przez Boga mają na celu:(5 pkt.)

8. Historię zbawienia przybliża się na kartach Pisma Św. między innymi przez:(4 pkt.)

9. Przesianiem religijnym Ksiąg Królów jest:(5 pkt.)

10. Grzech Salomona polegał przede wszystkim na:(5 pkt.)

11. Grzech w rozumieniu 1 Krl 12 polega na:(4 pkt.)

12. Przesłanie 2 Krl rozdz. 22 i 23 odnosi się do:(5 pkt.)

13. Jakie zasadnicze religijne treści łączymy z Jerozolimą?(6 pkt.)