Kwestionariusz 23

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Religijne posłannictwo Dawida polega na:(5 pkt.)

  2. Religijne znaczenie namaszczenia to:(4 pkt.)

  3. Zamiarem autora natchnionego przez przytaczanie budujących opowiadań o czynach Dawida było:(4 pkt.)

  4. Dążenia, by z Jerozolimy uczynić stolicę państwa, miały:(5 pkt.)

  5. Księgi Samuela przybliżają tajemnicę Boga przez:(6 pkt.)

  6. Obietnice Boga o trwałości tronu Dawida w rzeczywistości dotyczą:(6 pkt.)

  7. Opowiadania zawarte na kartach Pisma św.o grzechu ludzi wyniesionych przez Boga mają na celu:(5 pkt.)

  8. Historię zbawienia przybliża się na kartach Pisma Św. między innymi przez:(4 pkt.)

  9. Przesianiem religijnym Ksiąg Królów jest:(5 pkt.)

  10. Grzech Salomona polegał przede wszystkim na:(5 pkt.)

  11. Grzech w rozumieniu 1 Krl 12 polega na:(4 pkt.)

  12. Przesłanie 2 Krl rozdz. 22 i 23 odnosi się do:(5 pkt.)

  13. Jakie zasadnicze religijne treści łączymy z Jerozolimą?(6 pkt.)