Kwestionariusz 25

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Jakie czynniki wpływały na proces kształtowania się ksiąg prorockich?(5 pkt.)

  2. Jaka jest zasadnicza treść ksiąg prorockich?(5 pkt.)

  3. Czemu ma służyć powołanie prorockie, którym obdarowuje Bóg?(5 pkt.)

  4. Charakterystyczne rysy prorockiej działalności Jeremiasza, to: a. b. c. d. e. f.(6 pkt.)

  5. O czym należy pamiętać, analizując proces kształtowania się Księgi Jeremiasza?(5 pkt.)

  6. Jakiego orędzia należy doszukiwać się w tekście Jr 31, 33?(5 pkt.)

  7. Czemu miały służyć wielokrotnie wygłoszone przez Jeremiasza groźby?(4 pkt.)

  8. Proszę wskazać teksty z Księgi Jeremiasza, z których można wyczytać o przychylności i życzliwości Boga do ludzi, mimo ich niewierności.(5 pkt.)

  9. Proszę wyjaśnić znaczenie tekstu: Jr 11, 18 – 12, 7.(5 pkt.)

  10. Jakie orędzie zbawcze zawiera Księga Jeremiasza (rozdział 36)?(5 pkt.)

  11. Jak na podstawie Księgi Jeremiasza należy tłumaczyć odwrócenie się od Jahwe?(5 pkt.)

  12. Treść orędzia zbawczego w Księdze Barucha to…(5 pkt.)

  13. Ocena klęski narodowej według Księgi Jeremiasza sprowadza się do…(4 pkt.)