Kwestionariusz 26

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Mówiąc o Księdze Izajasza w dzisiejszej jej formie należy pamiętać, że ...(5 pkt.)

  2. Nawiązywanie do pustyni przez Deuteroizajasza ma na celu ...(5 pkt.)

  3. Działalność Deuteroizajasza koncentruje się wokół: a. b. c.(6 pkt.)

  4. Według Deuteroizajasza Bóg to: a. b. c. d. e. f. g.
  (proszę wskazać odpowiednie teksty w ten sposób mówiące o Bogu).
  (7 pkt.)

  5. Treść religijna pieśni o Słudze Jahwe dotyczy: a.b. c. d.(8 pkt.)

  6. Deuteroizajasz opowiadając o wielkich dziełach Boga oczekuje ...(4 pkt.)

  7. Według Tritoizajasza powrót Izraelitów do ziemi ojczystej i odbudowa świątyni związane są z ...(3 pkt.)

  8. Proszę wskazać teksty w Księdze Ezechiela mówiące o zbawieniu oraz wyjaśnić na czym ono polega.(5 pkt.)

  9. Proszę wskazać teksty oraz wyjaśnić, czym się charakteryzuje ukazywana w Księdze Ezechiela tajemnica Boga?(5 pkt.)

  10. Jakim obrazem posługują się prorocy okresu niewoli babilońskiej dla wyjaśnienia słuszności kary, która spadła na naród wybrany?(4 pkt.)

  11. Czym należy tłumaczyć nieprzejednaną postawę Ezechiela głoszącego Izraelitom nieuniknioną karę w pierwszym okresie jego działalności prorockiej?(4 pkt.)

  12. Warunkiem nastania nowych czasów według Księgi Ezechiela jest ...(4 pkt.)

  13. Mówiąc o księgach Starego Testamentu w ich współczesnej formie literackiej należy pamiętać, że w procesie ich powstawania znaczącą rolę odegrali ...(4 pkt.)