Kwestionariusz 27

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Do znaczących wydarzeń natury religijnej z okresu niewoli babilońskiej należy zaliczyć:(5 pkt.)

  2. Działalność proroków Aggeusza i Zachariasza charakteryzuje...(5 pkt.)

  3. Religijna ocena znaczenia niewoli babilońskiej polega na...(6 pkt.)

  4. Odnowa religijna Izraelitów po powrocie z niewoli babilońskiej opierała się w pierwszej kolejności na...(7 pkt.)

  5. Dlaczego wymieniony powyżej element odnowy religijnej Izraelitów należy uważać za tak ważny?(8 pkt.)

  6. Kogo Księga Ezdrasza uważa za pierwszego i jedynego inspiratora powrotu Izraelitów z niewoli babilońskiej?(4 pkt.)

  7. Czym uzasadnia autor Księgi Ezdrasza potrzebę odnowy życia religijnego?(3 pkt.)

  8. Jak ukazuje Boga autor Księgi Nehemiasza?(5 pkt.)

  9. Co charakteryzowało nadzieje towarzyszące Izraelitom przy odbudowie świątyni po niewoli babilońskiej?(5 pkt.)

  10. Czym charakteryzują się oczekiwania odnoszące się do Mesjasza w księgach Pisma św. po niewoli babilońskiej?(4 pkt.)

  11. Czytając Księgę Jonasza należy pamiętać o ...(4 pkt.)

  12. Ważnym tematem w Księdze Jonasza jest ...(4 pkt.)

  13. Proszę wskazać w Księdze Jonasza teksty przybliżające tajemnicę Boga i Jego właściwości.(4 pkt.)