Kwestionariusz 28

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Co odróżnia Księgi Machabejskie od innych źródeł historycznych tej samej epoki?(5 pkt.)

  2. Przyczynami wybuchu powstania Machabeuszy były…(6 pkt.)

  3. Prawo, w obronie którego stawali Machabeusze, stanowiło…(4 pkt.)

  4. W jaki sposób dzielą ludzi autorzy Ksiąg Machabejskich?(4 pkt.)

  5. Co znaczy w Księgach Machabejskich określenie „święta wojna”?(4 pkt.)

  6. Jaką rolę według autorów Ksiąg Machabejskich w dziejach ludzkości pełni Bóg?(6 pkt.)

  7. Zagrożenie hellenizacją polegało na…(6 pkt.)

  8. Według autorów Ksiąg Machabejskich warunkiem powodzenia w życiu jest…(5 pkt.)

  9. Dlaczego autor Pierwszej Księgi Machabejskiej nie zalicza do ludu Bożego zhellenizowanych Żydów?(5 pkt.)

  10. Jakie usprawiedliwienie podają Księgi Machabejskie dla wojen prowadzonych przez ich bohaterów?(5 pkt.)

  11. Na czym polega wg Drugiej Księgi Machabejskiej sens życia religijnego?(5 pkt.)

  12. Jakie motywy podane w Księgach Machabejskich uzasadniają męczeństwo?(5 pkt.)

  13. Jaki cel przyświecał autorom Ksiąg Machabejskich?(4 pkt.)