Kwestionariusz 29

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Za autora Księgi Psalmów uważa się...(4 pkt.)

  2. Dla starożytnych Izraelitów psalmy pełniły przede wszystkim funkcję: a. b.(6 pkt.)

  3. Biorąc pod uwagę gatunki literackie, psalmy można podzielić na: a. b. c. d. e.(6 pkt.)

  4. Treścią psalmów-hymnów jest...(5 pkt.)

  5. Psalmy Syjonu charakteryzują się...(5 pkt.)

  6. Właściwością psalmów-lamentacji jest...(5 pkt.)

  7. W skargach zawartych w psalmach charakterystyczne jest...(5 pkt.)

  8. Właściwością psalmów dziękczynnych jest...(5 pkt.)

  9. Dlaczego psalmy królewskie nazywane bywają też psalmami mesjańskimi?(5 pkt.)

  10. Psalmy dydaktyczne pełniły rolę...(5 pkt.)

  11. Na jakie elementy religijne zawarte w psalmach winno się zwracać uwagę?(6 pkt.)

  12. Psalmy są dla Kościoła...(4 pkt.)

  13. Mesjańskie wątki zawarte w psalmach charakteryzuje...(4 pkt.)