Kwestionariusz 3

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Tekst Ewangelii św. Marka (8,27-16,20) zawiera... (4 pkt.)

  2. Rozwój idei mesjańskiej w Ewangelii wg św. Marka przedstawia się następująco:(5 pkt.)

  3. Co to znaczy: naśladować Jezusa, pójść za Nim? (4 pkt.)

  4. Które z myśli zawartych w Mk 9,2-10 są dla nas szczególnie ważne? (5 pkt.)

  5. Jaka hierarchia i jaki nowy porządek obowiązują w Królestwie Bożym?(4 pkt.)

  6. Które z podstawowych założeń orędzia Jezusowego ukazano w Mk 10,13-16?(4 pkt.)

  7. Jakie wezwanie kieruje do czytelnika tekst Mk 10,46-52?(5 pkt.)

  8. Przeciw czemu występuje Jezus, wypędzając przekupniów ze świątyni?(4 pkt.)

  9. Jakich argumentów używa Jezus dla potwierdzenia prawdy o zmartwychwstaniu zmarłych?(4 pkt.)

  10. Czym ma się charakteryzować postawa uczniów Jezusa w trudnych chwilach?(5 pkt.)

  11. Jak uzasadnić zainteresowanie pierwszych chrześcijan śmiercią Jezusa?(4 pkt.)

  12. Dla Żydów obchodzących święta Paschy chleb jest symbolem..........
  Dla Jezusa obchodzącego święta Paschy chleb jest symbolem.........
  (4 pkt.)

  13. Jakie kwestie stanowiły istotę przesłuchania Jezusa u najwyższego kapłana?(4 pkt.)

  14. Według Psalmu 22 Jezus to...(4 pkt.)

  15. Jak można zinterpretować fragment Mk 16,1-8?(4 pkt.)