Kwestionariusz 30

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer korespondencyjny

1. Charakterystycznymi elementami poezji psalmów są: a. b. c.(3 pkt.)

2. Właściwością psalmów królewskich jest podkreślanie: a. b. c. d. e.(5 pkt.)

3. Co charakteryzuje w psalmach oczekiwania mesjańskie? a. b. c. d. e.(5 pkt.)

4. W psalmach Mesjaszowi przypisywane są następujące cechy: a. b. c. d. e. f. g.(7 pkt.)

5. Psalmy dydaktyczne nawiązują do: a. b. c. d.(4 pkt.)

6. Sprawiedliwość i niesprawiedliwość ludzka są powracającymi w psalmach tematami. Jak psalmiści rozwiązują te trudności?(4 pkt.)

7. Jakie wiodące tematy można wyróżnić w Psałterzu? a. b. c. d. e.(5 pkt.)

8. Prawo w rozumieniu psalmistów ma służyć...(5 pkt.)

9. Syjon, świątynia, Jerozolima oznaczają w psalmach...(5 pkt.)

10. Czemu służy w psalmach wspominanie minionych wydarzeń?(5 pkt.)

11. W przekonaniu psalmistów epifania Boga wyrażała się między innymi w...(5 pkt.)

12. W jaki sposób psalmiści ukazują i oceniają historię Izraela?(4 pkt.)

13. Jak psalmiści widzą Boga Jahwe? a. b. c. d. e. f. g.(7 pkt.)