Kwestionariusz 30

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Charakterystycznymi elementami poezji psalmów są: a. b. c.(3 pkt.)

  2. Właściwością psalmów królewskich jest podkreślanie: a. b. c. d. e.(5 pkt.)

  3. Co charakteryzuje w psalmach oczekiwania mesjańskie? a. b. c. d. e.(5 pkt.)

  4. W psalmach Mesjaszowi przypisywane są następujące cechy: a. b. c. d. e. f. g.(7 pkt.)

  5. Psalmy dydaktyczne nawiązują do: a. b. c. d.(4 pkt.)

  6. Sprawiedliwość i niesprawiedliwość ludzka są powracającymi w psalmach tematami. Jak psalmiści rozwiązują te trudności?(4 pkt.)

  7. Jakie wiodące tematy można wyróżnić w Psałterzu? a. b. c. d. e.(5 pkt.)

  8. Prawo w rozumieniu psalmistów ma służyć...(5 pkt.)

  9. Syjon, świątynia, Jerozolima oznaczają w psalmach...(5 pkt.)

  10. Czemu służy w psalmach wspominanie minionych wydarzeń?(5 pkt.)

  11. W przekonaniu psalmistów epifania Boga wyrażała się między innymi w...(5 pkt.)

  12. W jaki sposób psalmiści ukazują i oceniają historię Izraela?(4 pkt.)

  13. Jak psalmiści widzą Boga Jahwe? a. b. c. d. e. f. g.(7 pkt.)