Kwestionariusz 31

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Jakie księgi Starego Testamentu zaliczamy do literatury mądrościowej?(4 pkt.)

  2. Jakich spraw życia ludzkiego dotyka literatura mądrościowa?(5 pkt.)

  3. Jak można opisać lub zdefiniować stosowane w Biblii pojęcie mądrości?(4 pkt.)

  4. Czemu miała służyć rozwijana w Izraelu mądrość?(5 pkt.)

  5. Dlaczego literatura mądrościowa uchodzi za literaturę objawioną?(6 pkt.)

  6. Co charakteryzuje świadomość „posiadania mądrości” u mędrców izraelskich?(5 pkt.)

  7. Które z ksiąg mądrościowych przeciwstawiają się poglądowi, jakoby sprawiedliwe postępowanie zawsze pociągało za sobą dobrobyt, złe natomiast niepowodzenie?(6 pkt.)

  8. W jakich kategoriach religijnych należy rozpatrywać znaczenie Księgi Przysłów? a. b. c.(3 pkt.)

  9. Jakie właściwości literackie wykorzystano w Księdze Joba dla przedstawienia prawdy religijnej?(5 pkt.)

  10. Jakie zadania ma do spełnienia w Księdze Joba postać głównego bohatera?(5 pkt.)

  11. Na czym polega błędne wyjaśnianie cierpienia przez Joba i jego przyjaciół?(5 pkt.)

  12. Zadaniem Księgi Joba było...(5 pkt.)

  13. Proszę wskazać teksty z Księgi Joba charakteryzujące obraz Boga.(6 pkt.)