Kwestionariusz 32

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer korespondencyjny

1. Literatura mądrościowa charakteryzuje się: a. b. c. d. e. f.(6 pkt.)

2. Księgę Koheleta charakteryzuje: a. b. c. d. e.(4 pkt.)

3. Sens ludzkiego życia według Koheleta polega na: a. b. c. d. e.(5 pkt.)

4. Zamiarem Koheleta przekonanego o marności stworzeń jest ...(5 pkt.)

5. Kohelet odkrywa Boga jako...(5 pkt.)

6. Kohelet swe nastawienie do życia uzasadnia następująco: a. b. c. d. e.(5 pkt.)

7. Jakie tematy wspólne dla ksiąg mądrościowych można wyróżnić: a. b. c. d.(5 pkt.)

8. Orędzie zawarte w tekście Koh 3, 1-18 dotyczy...(5 pkt.)

9. Stanowisko Koheleta wobec dóbr materialnych charakteryzuje się...(5 pkt.)

10. Różnica w ujęciu spraw związanych z życiem człowieka w literaturze mądrościowej i chrześcijańskiej polega na...(5 pkt.)

11. Księgę Syracha charakteryzują: a. b. c. d. e. f.(6 pkt.)

12. Istnienie zła w świecie literatura mądrościowa wyjaśnia w:
(proszę podać tytuł księgi) a. b. c. d. e.
(4 pkt.)

13. Proszę podać tytuły ksiąg, które mówią o bojaźni Bożej oraz wyjaśnić, co ona oznacza(4 pkt.)