Kwestionariusz 33

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Wspólną cechą Księgi Rut, Tobiasza, Judyty i Estery jest: a. b. c. d. e.(5 pkt.)

  2. Księga Rut została napisana dla...(4 pkt.)

  3. Autor Księgi Rut zamierzał zwrócić uwagę wierzących Żydów na: a. b. c. d. e..(5 pkt.)

  4. Bóg dla autora Księgi Rut jest...(4 pkt.)

  5. W jaki sposób mówi o Bogu Księga Tobiasza?(4 pkt.)

  6. Szczęście człowieka według Księgi Tobiasza polega na...(5 pkt.)

  7. Małżeństwo według Księgi Tobiasza ma służyć...(4 pkt.)

  8. Cierpienie i niesprawiedliwość stanowią zdaniem autora Księgi Tobiasza...(6 pkt.)

  9. Jak przedstawiona została Opatrzność Boża w Księdze: a. Rut? b. Tobiasza? c. Judyty? d. Estery?(8 pkt.)

  10. Aniołowie według Księgi Tobiasza to:(4 pkt.)

  11. Życie cnotliwe według Księgi Tobiasza charakteryzuje się: a. b. c. d. e. f.(6 pkt.)

  12. Księga Judyty ma za zadanie: a. b. c. d. e. f.(5 pkt.)

  13. W jaki sposób mówi o Bogu autor Księgi Judyty?(4 pkt.)