Kwestionariusz 34

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Właściwością literatury apokaliptycznej jest: a. b. c. d. e. f. g. h.(5 pkt.)

  2. Ujęcie wydarzeń historycznych w literaturze apokaliptycznej charakteryzuje...(4 pkt.)

  3. Literaturze apokaliptycznej przyświecał – jako cel – zamiar...(5 pkt.)

  4. Literatura apokaliptyczna czerpała swe inspiracje z...(4 pkt.)

  5. Zasadnicze wymagania stawiane wierzącym w literaturze apokaliptycznej dotyczyły...(4 pkt.)

  6. Księgę Daniela w najogólniejszych zarysach charakteryzuje: a. b. c. d. e.(5 pkt.)

  7. Treść Księgi Daniela dotyczy…(4 pkt.)

  8. Nowym, dotychczas nieznanym albo mało znanym, elementem religijnym, który występuje w Księdze Daniela, jest...(6 pkt.)

  9. Nauka zawarta w Księdze Daniela o mającym nadejść królowaniu Boga służy...(8 pkt.)

  10. Tajemnica Boga w Księdze Daniela została ukazana jako...(4 pkt.)

  11. Prześladowanie i ucisk według Księgi Daniela charakteryzuje...(6 pkt.)

  12. Jak przedstawia czasy mesjańskie autor Księgi Daniela?(5 pkt.)

  13. Jakie jest znaczenie użytego w Księdze Daniela wyrażenia „siedemdziesiąt tygodni lat”?(4 pkt.)