Kwestionariusz 34

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer korespondencyjny

1. Właściwością literatury apokaliptycznej jest: a. b. c. d. e. f. g. h.(5 pkt.)

2. Ujęcie wydarzeń historycznych w literaturze apokaliptycznej charakteryzuje...(4 pkt.)

3. Literaturze apokaliptycznej przyświecał – jako cel – zamiar...(5 pkt.)

4. Literatura apokaliptyczna czerpała swe inspiracje z...(4 pkt.)

5. Zasadnicze wymagania stawiane wierzącym w literaturze apokaliptycznej dotyczyły...(4 pkt.)

6. Księgę Daniela w najogólniejszych zarysach charakteryzuje: a. b. c. d. e.(5 pkt.)

7. Treść Księgi Daniela dotyczy…(4 pkt.)

8. Nowym, dotychczas nieznanym albo mało znanym, elementem religijnym, który występuje w Księdze Daniela, jest...(6 pkt.)

9. Nauka zawarta w Księdze Daniela o mającym nadejść królowaniu Boga służy...(8 pkt.)

10. Tajemnica Boga w Księdze Daniela została ukazana jako...(4 pkt.)

11. Prześladowanie i ucisk według Księgi Daniela charakteryzuje...(6 pkt.)

12. Jak przedstawia czasy mesjańskie autor Księgi Daniela?(5 pkt.)

13. Jakie jest znaczenie użytego w Księdze Daniela wyrażenia „siedemdziesiąt tygodni lat”?(4 pkt.)