Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. W jakich pięciu mowach Mt zamyka orędzie Jezusa?(5 pkt.)

  2. Zasadniczymi zagadnieniami teologicznymi Ewangelii Mt są:(3 pkt.)

  3. Dlaczego Ewangelię Mt nazywamy „Ewangelią eklezjologiczną”?(4 pkt.)

  4. Na czym polega różnica pomiędzy Mk 4, 41 i Mt 8, 27?(4 pkt.)

  5. Budowa Kazania na Górze:(6 pkt.)

  6. Czemu służą antytezy w przypowieściach Jezusa?(2 pkt.)

  7. Czego dotyczą trzy pierwsze prośby w modlitwie „Ojcze nasz”?(4 pkt.)

  8. Siedem tajemnic królestwa niebieskiego dotyczy:(7 pkt.)

  9. Na czym polega zadanie Piotra?(5 pkt.)

  10. Czego uczy przypowieść o nielitościwym dłużniku?(4 pkt.)

  11. Tekst Mt 24, 32-25,13 mówi o:(4 pkt.)

  12. Jaką funkcję nadał Mt opowiadaniom o zmartwychwstaniu Jezusa?(4 pkt.)

  13. Co przekazuje tekst Mt 28, 16-20?(4 pkt.)

  14. Czym są opowiadania o dzieciństwie Jezusa?(4 pkt.)

  15. Co oznacza tekst Mt 2, 1-12?(4 pkt.)