Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer korespondencyjny

1. W jakich pięciu mowach Mt zamyka orędzie Jezusa?(5 pkt.)

2. Zasadniczymi zagadnieniami teologicznymi Ewangelii Mt są:(3 pkt.)

3. Dlaczego Ewangelię Mt nazywamy „Ewangelią eklezjologiczną”?(4 pkt.)

4. Na czym polega różnica pomiędzy Mk 4, 41 i Mt 8, 27?(4 pkt.)

5. Budowa Kazania na Górze:(6 pkt.)

6. Czemu służą antytezy w przypowieściach Jezusa?(2 pkt.)

7. Czego dotyczą trzy pierwsze prośby w modlitwie „Ojcze nasz”?(4 pkt.)

8. Siedem tajemnic królestwa niebieskiego dotyczy:(7 pkt.)

9. Na czym polega zadanie Piotra?(5 pkt.)

10. Czego uczy przypowieść o nielitościwym dłużniku?(4 pkt.)

11. Tekst Mt 24, 32-25,13 mówi o:(4 pkt.)

12. Jaką funkcję nadał Mt opowiadaniom o zmartwychwstaniu Jezusa?(4 pkt.)

13. Co przekazuje tekst Mt 28, 16-20?(4 pkt.)

14. Czym są opowiadania o dzieciństwie Jezusa?(4 pkt.)

15. Co oznacza tekst Mt 2, 1-12?(4 pkt.)