Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Św. Łukasz jest autorem…(2 pkt.)

  2. Dzieje Apostolskie miały za cel…(3 pkt.)

  3. Teologicznym zamierzeniem Dziejów Apostolskich jest…(7 pkt.)

  4. Jakie znaczenie dla Łukasza ma Jerozolima?(4 pkt.)

  5. Jakimi symbolami posługuje się Łukasz dla wyrażenia napełnienia Duchem Świętym?(4 pkt.)

  6. Które zdanie z Dz 2, 1-42 posiada szczególne znaczenie? Dlaczego?(5 pkt.)

  7. Co charakteryzowało życie pierwotnego Kościoła w Jerozolimie?(4 pkt.)

  8. Z jakich części (przyporządkować im wersety) zbudowana została mowa Szczepana:(5 pkt.)

  9. Co zawiera tekst Dz 10, 1-48?(5 pkt.)

  10. Proszę wymienić różnice występujące w trzech opowiadaniach o powołaniu Pawła:(4 pkt.)

  11. Jaka jest budowa rozdziału 16 Dziejów?(4 pkt.)

  12. Komu Paweł powierza swych uczniów (chrześcijan)?(4 pkt.)

  13. Jakie znaczenie posiadają znaki-cuda karzące?(4 pkt.)

  14. Proszę wymienić elementy wspólne występujące w Dz 3, 1-10; 14, 8-11; Łk 5, 17-26:(5 pkt.)

  15. Czym różnią się powyższe teksty? Dlaczego?(5 pkt.)