Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Listy w Nowym Testamencie służą:(4 pkt.)

  2. Zajmując się autorstwem listów Nowego Testamentu, nie można zapomnieć o:(5 pkt.)

  3. Co przekazują pierwsze wersety (1, 1-3) 1 Kor?(4 pkt.)

  4. Religijna wymowa wydarzenia pod Damaszkiem to:(6 pkt.)

  5. Na czym polega i czego dotyczy nawrócenie Pawła?(4 pkt.)

  6. Jakie jest znaczenie tekstu Ga 2, 1-10?(4 pkt.)

  7. Stary Testament dla św. Pawła jest:(5 pkt.)

  8. Fakt zmartwychwstania Chrystusa oznacza dla św. Pawła:(5 pkt.)

  9. Głoszone przez św. Pawła orędzie przekazuje:(4 pkt.)

  10. Zasadnicza treść Listu do Rzymian dotyczy:(4 pkt.)

  11. Znaczenie osoby Jezusa Chrystusa dla człowieka według Listu do Rzymian polega na:(5 pkt.)

  12. „Sprawiedliwość Boża” w rozważaniach św. Pawła oznacza:(5 pkt.)

  13. Zbawienie w rozumieniu św. Pawła jest:(5 pkt.)

  14. „Wiara” w kontekście Listu do Rzymian oznacza:(4 pkt.)