Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. 1 List do Tesaloniczan powstał około roku ... w wyniku:(5 pkt.)

  2. Czego dotyczy tekst 1 Tes 5, 12-22?(5 pkt.)

  3. Jakie obietnice Starego Testamentu zawiera wiara w nadejście czasów zbawienia(5 pkt.)

  4. Na podstawie 1 Tes 4, 13-8 proszę wyjaśnić los zmarłych:(5 pkt.)

  5. Według Listu do Filipian Chrystus jest dla chrześcijan…(5 pkt.)

  6. „Bycie z Chrystusem” oznacza…(5 pkt.)

  7. Hymn o Chrystusie (Flp 2, 6-11) zawiera:(7 pkt.)

  8. Według Listu do Filipian fundamentem radości chrześcijańskiej jest…(5 pkt.)

  9. List do Galatów jest odpowiedzią na:(5 pkt.)

  10. Istotę Prawa Chrystusowego (Ga 6, 2) stanowi:(5 pkt.)

  11. To, że „jesteśmy dziećmi Bożymi” (Ga 3, 28), oznacza:(7 pkt.)

  12. Treścią religijną Listu do Filemona jest:(5 pkt.)